Voorwaarden

 1. De verhuurder wordt geacht de fietsen en eventuele accessoires (samen: het gehuurde) in goede staat af te leveren.
 2. De huurder is volledig aansprakelijk te stellen voor schade en/of diefstal van het gehuurde. De kosten die nodig zijn om schade te repareren komen voor de huurder. Bij diefstal van het gehuurde zal de dagwaarde hiervan in rekening worden gebracht.
 3. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde in te nemen als er sprake is van (vermeend) misbruik van het gehuurde.
 4. Het te laat inleveren van het gehuurde zal leiden tot een boete van € 10 per dag, vermeerderd met de vastgestelde huurtarieven van het gehuurde.
 5. De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.
 6. De huurder draagt de wettelijke aansprakelijkheid door schade die aan derden wordt toegebracht.
 7. Bij vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde, blijft de afgesproken huur gelden.
 8. De huurder houdt zich aan de hier geldende verkeersregels.
 9. Het is niet toegestaan om:
  • Trottoirbanden op en af te rijden
  • Met de fietsen tegen elkaar te botsen
  • Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen
  • Zich op onverhard terrein te begeven (strand-, bos- en modderpaden)